VÒNG QUAY BINGO MÙA HÈ SÔI ĐỘNG

Bạn còn 82 lượt quay.

Thể Lệ Lịch sử quay trúng vật phẩm Rút vật phẩm
 

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trung Thanh 500 Kim Cương 2022-06-26 12:45:04
Kay Sừng Trâu 500 Kim Cương 2022-06-26 11:20:03
Nguyên Trần 9999 Kim Cương 2022-06-26 10:45:03
Trương Thanh Tú 99 Kim Cương 2022-06-26 10:15:03
Thanh Lê Phương 99 Kim Cương 2022-06-26 09:25:02
Horri Phát 9999 Kim Cương 2022-06-26 08:55:02
Myha Zuki 5000 Kim Cương 2022-06-26 05:55:03
admim 500 Kim Cương 2022-06-26 04:15:03
binhcontrai 3000 Kim Cương 2022-06-26 03:40:03
Tèo Tạ 9999 Kim Cương 2022-06-26 01:55:02
gajbxkn 99 Kim Cương 2022-06-25 22:50:03
Tài Minh 5000 Kim Cương 2022-06-25 22:10:02
kuansd2017 9999 Kim Cương 2022-06-25 21:20:03
thuhuyen2509 230 Kim Cương 2022-06-25 20:55:02
hehe15v 500 Kim Cương 2022-06-25 18:55:03