Hướng Dẫn Mua Tài Khoản

Làm sao để mua acc trên shop tại SHOPKAOME.COM? 

Tại SHOPTHANTHOAI.COM, sau khi bạn chọn được một tài khoản ưng ý và muốn sở hữu nó, dưới mỗi tài khoản chúng tôi đều có một nút “Chi Tiết” để các bạn giao dịch cho tài khoản game đó.

 Sau khi vào tới tài khoản, các bạn có thể thấy nút “Mua ngay”, để được xử lý thanh toán bạn chỉ cần click vào nút “Mua ngay” để giao dịch.

Ngay sau khi mua, Thông tin tài khoản và mật khẩu sẽ hiện trên màn hình

Bạn vào trang chính thức của nhà phát hành để thay đổi thông tin để nâng cao bảo mật tài khoản của bạn đã sở hữu